Debrecen irodalmi közösségei

EGYETEMI IRODALMI INTÉZETEK

OLASZ TANSZÉK

A Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke a magyar italianisztika kelet- és észak-magyarországi központja.

Az oktató és kutató munka mellett nagy hangsúlyt fektetünk az olasz kultúrának az egyetem falain kívüli megjelenítésére, a magyar–olasz kulturális kapcsolatok ápolására. Nemzetközi konferenciáink (Boccaccio, Az olasz Debrecen, Ólomévek – Anni di piombo, Bonaviri, Dualismo Nord–Sud) Debrecen város érdeklődő közönsége számára is nyitottak. Tizenöt olaszországi egyetemmel van élő Erasmus-szerződésünk, ami nemcsak az élénk hallgatói és oktatói mobilitást teszi lehetővé, hanem teret nyújt közös irodalmi-színházi kezdeményezéseknek is, mint például a L’impronta del Genio című színdarab bemutatása Debrecenben, illetve Chieti, Pescara és Róma városában. 

Tanszékünk DOLCE (Debreceni OLasz CEntrum) néven olasz kulturális központot működtet a debreceni Ifjúsági Házban, ahol a nyelvoktatáson és társalgási klubon túl kulturális-irodalmi esteket is tartunk, különös intenzitással a minden év októberében esedékes Olasz Nyelv Hete rendezvénysorozat keretében. A város sok polgárát, elsősorban a középiskolás diákokat elértük a Kutatók Éjszakája program részeként szervezett szabadulós játékkal, amelynek során Umberto Eco A rózsa neve című regényét dolgoztuk fel.

https://italdeb.unideb.hu/en

 

NÉDERLANDISZTIKAI TANSZÉK

A néderlandisztika képzés a Debreceni Egyetemen 1996-ban kezdődött, ekkor még csak lektorátusi szinten. 1999-ben akkreditálták a szakot, 2007-ben vált önálló tanszékké. Ekkor alakult a Holland-magyar kapcsolatok kutatócsoport (https://nederlandisztika.unideb.hu/hu/node/196), melynek elsődleges célja volt a két ország közötti irodalmi-, kulturális-, történelmi kapcsolódási pontok feltárása. A kutatócsoport számos (nemzetközi) konferenciát szervezett itthon és külföldön, saját holland nyelvű periodikája (Acta Neerlandica https://nederlandisztika.unideb.hu/hu/node/307) és magyar nyelvű könyvsorozata van (https://nederlandisztika.unideb.hu/hu/node/309), melyben a hollandiai magyar peregrinációtól kezdve a gályarab prédikátorok és De Ruyter admirális történetén keresztül egészen a huszadik századi kapcsolatokig (kulturális transzfer, utazási irodalom, műfordítások, gyermeksegélyezési akciók, stb.) mintegy négyszáz év közös holland-magyar kapcsolódási pontjait tárgyalja.

Tanszékünk nemcsak tudományos kutatásokon keresztül hozza közelebb a két országot és kultúrát egymáshoz, hanem a régióban rendezett kulturális fesztiválokon (pl. Flamand Tavasz fesztivál), népszerűsítő előadásokon, kiállításokon, holland filmesteken keresztül is, melyek a nagyközönség számára is elérhetőek. Ezekkel a programokkal olyan érdeklődőket is elérünk, akik számára a holland kultúra populáris oldala a vonzóbb.

 

GERMANISZTIKA INTÉZET

A Debreceni Egyetem Germanisztika Intézete a német nyelv, irodalom és kultúra tanításának és közvetítésének regionális központja. A német nyelvű irodalom és kultúra nemcsak a szemináriumok és előadások egyik fő vonalát képezik, hanem nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a debreceni diákok megélhessék a német kultúrát, és aktívan mozoghassanak a német nyelvű irodalmi közegben, melyet helyben kínálunk nekik.

A Germanisztikai Intézet általános- és középiskolai kapcsolatrendszere folyamatosan bővül, több mint 30 iskolával dolgozunk együtt folyamatosan. A kisebb és nagyobb diákok rendszeresen vendégeink a Német Drámafesztiválon vagy a Német Szakmai Napokon, valamint a rakamazi sváb gyerek tánccsoport is gyakori fellépőnk. Emellett félévente szervezünk didaktizált filmvetítéséket, melyek az aktuális német kulturális és társadalmi jelenségekhez kapcsolódnak mint tolerancia, együttélés, sokszínűség.

A német nyelvű irodalom elmaradhatatlan az intézet képzésben. Minden évben sikerül olyan irodalmi szemináriumot szervezni, amely keretén belül a diákok írói felolvasás keretén belül megismerkedhetnek az íróval vagy a fordítóval. Többször volt vendégünk Nádori Lídia, de könyvtárunkban köszönhettük többek között Karin Peschka, Martin Waltz és Mieze Medusa kortárs írókat is. A Budapesti Goethe Intézet és az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával számos irodalmi-kulturális kiállításnak adhattunk otthont, a debreceni egyetemisták Herta Müller életművel, a rendszerváltás eseményeivel, a női választójog történetével és a német képregények világával is megismerkedhettek az előző években.

www.gi.unideb.hu

 

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM
BIBLIOTERPÁIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 

Terápia irodalmi szövegeken és bibliai történeteken keresztül. A képzés során a résztvevő képessé válik arra, hogy a pszichés problémákkal, életkori és más krízisekkel, kapcsolati és viselkedési zavarokkal, hátrányos helyzettel küzdők szükségleteinek megfelelően pszichoterápia-jellegű munkát folytasson, biblioterápiás foglalkozásokat tud felépíteni és vezetni szövegek és olvasmányok segítségével.

https://felnottkepzes.drhe.hu/00.html