Debrecen irodalmi közösségei

FOLYÓIRATOK, PORTÁLOK

AZ ALFÖLD: SZELLEMI MŰHELY

A több mint hetven éves alapítvány által működtetett Alföld folyóirat és kiadó meghatározó szerepet tölt be a város irodalmi életében. Az Alföld Alaítvány szervezi a nagy múltú Debreceni Irodalmi Napokat, köztük  kerekasztalbeszélgetéseket, könyvbemutatókat és az Alföld díj kiosztását. Az Alföld Stúdió egy egyedülálló irodalmi műhely tehetséges, az irodalom iránt érdeklődő embereknek. Az Alföld évtizedek óta számos kiváló szerzőt, kritikust és irodalomtörténészt adott Magyarországnak. 

http://alfoldonline.hu/

CÍVISPORTA

A negyedévenként megjelenő helytörténeti folyóiratot 2017-ben hívta életre három debreceni helytörténész: Balogh László, Balogh Tamás Zoltán történész és dr. Horváth Péter. 

Kiadványukkal egy olyan hosszútávon működő tudományos periodikát kívánnak megalapozni, amelynek egyfelől egyre bővülő írói gárdája lesz, másfelől pedig az értő közönséghez is eljut. 

Olyan tanulmányokat, cikkeket közölnek, amelyek történelmi, irodalmi, művészeti, közlekedési, gasztronómiai stb. szemszögből mutatják be Debrecen és térségének helytörténetét, továbbá annak tágabb régióját az Érmelléktől a Tiszáig, illetve a Nyírségtől Békésig. Elsősorban tehát történészek, helytörténeti kutatók, etnográfusok, kulturális antropológusok és építészek publikálnak felületükön, akik inter-multidiszciplináris tudományos alapossággal foglalkoznak szűkebb és tágabb társadalmunk múltjával, illetve jelenével.

Tudományos igényű munkákat viszont nem csak közgyűjteményekben és felsőoktatási intézményekben dolgozó muzeológusoktól, levéltárosoktól és egyetemi oktatóktól fogadnak, mivel szeretnének teret engedni a tudományos munkásságukat most megalapozó fiatalabb generációknak is. Éppen ezért egyetemi hallgatók és minden helytörténet iránt érdeklődő kutató munkáját is örömmel látják.

Cikkek és tanulmányok mellett adattárak recens bemutatását és forrásjegyzékeket is közölnek, mivel fontosnak tartják a szétszóródott külön közgyűjteményekben őrzött és magánarchívumokban kallódó ismeretlen anyagok komplex feldolgozását és bemutatását. 

Kiadványukkal lokális - regionális, tárgyi, illetve szellemi hagyatékunk mind szélesebb és alaposabb tudományos igényű feltárására törekednek. 

https://civisporta.hu/

KULTER.HU

A KULTer.hu egy kortárs kulturális jelenségekkel foglalkozó, egyedi struktúrával működő internetes portál és szellemi műhely.

Célja egyrészt értelmezési stratégiákat kínálni a fiatalok sajátos szubkulturális tapasztalatainak megértéséhez, és ezeket a jelenségeket, kortárs áramlatokat az idősebb generációval is megismertetni, másrészt pedig a szélesebb olvasóréteget a populáris kultúra jelenségeit elemző szövegek által juttatni közelebb a kultúra más régióihoz, például a minőségi irodalomhoz. 

A rovatstruktúra könnyen áttekinthető, mégis egyedi arculatot kölcsönöz az oldalnak. A felületen a „litKULT” (könyvkritika, szemle, tudósítás, műhely, interjú), a „vizuálKULT” (film, színház, divat, kiállítás, képregény, videóklip-kritika, design, építészet, interjú) és a „popKULT” (szubkultúra, partykritika, kocsmakritika, étteremkritika, zene, tánc, koncert, fesztivál, interjú, PC-játék, sorozat, médiakritika) váltak a meghatározó gyűjtőfogalmakká.

A három fő rovat mellett a „vizuális művészet” alatt kortárs magyar képzőművészek alkotásaival, a „szépirodalom” rovat alatt pedig kortárs szépírók verseivel, novelláival és vizuális költeményeivel ismerkedhetnek meg a portál látogatói, valamint napi szinten több friss programajánlót is találnak a „KULTprogramok” menüponton.

Az ismertebb alkotók szerepeltetése mellett az oldal kezdettől fontos céljának tekinti a tehetséggondozást, így sokaknak biztosít lehetőséget első publikációk megjelentetésére. A portál nem egyszerű gyűjtőfelület, hanem országhatárokat átívelő, politikamentes alkotói-kritikusi műhely, célja a minőségi tartalomszolgáltatás, épp ezért gyakran a folyóiratokban olvasható interjúk, tanulmányok és kritikák terjedelmét és nyelvezetét idéző szövegek is feltűnnek itt.

https://www.kulter.hu/

 STUDIA LITTERARIA 

A Studia Litteraria a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének gondozásában jelenik meg immár 1963 óta folyamatosan, az intézetben dolgozók kutatási eredményeit reprezentálva, ugyanakkor a bölcsészkar más intézeteinek, valamint az országos kutatóműhelyek közreműködésére is számítva. A lap az elmúlt időszakban évkönyv formában jelent meg: az egyes tanulmányköteteket minden alkalommal más intézeti tanszék kutatócsoportjának munkatársai állították össze, és egy-egy irodalomtudományi téma, illetve irodalomtörténeti korszak jelenségeinek bemutatására vállalkozott.

2011-től a Studia Litteraria profilja átalakul: az évkönyv folyóirattá avanzsál, amely évente két duplaszámmal jelentkezik. A folyóirat állandó szerkesztőgárdát kapott, és napjaink kulturális, mediális változásait követve elektronikus kiadványként is megjelenik, amely nyílt hozzáféréssel érhető el az interneten. A külsejében is megújult Studia Litteraria az irodalom- és kultúratudományok időszerű kérdéseit szem előtt tartva szorosabb értelemben vett tematikus számok közlésére vállalkozik. Az alkotógárda gerincét továbbra is intézetünk munkatársai adják majd, ám a rugalmasabb megjelenésnek és a kiterjedtebb szerkesztői folyamatnak köszönhetően más kutatóműhelyek képviselőit is szívesen látjuk szerzőink között.

https://ojs.lib.unideb.hu/studia

SZKHOLION FOLYÓIRAT

A Szkholion a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának művészeti és szakfolyóirata. Működését 2003-as alapítása óta kettős célkitűzés határozza meg: a lap egyfelől publikációs lehetőséget biztosít a tehetséges, magas színvonalú szakmai tevékenységet végző hallgatóknak és doktoranduszoknak, másfelől igényes, szépirodalmi és szaktudományos szövegeket egyaránt tartalmazó olvasnivalót nyújt (elsősorban) a kar hallgatói számára. Ennek megvalósítását szolgálja a szakkollégiumokkal (Hatvani István Szakkollégium, Pálffy István Művészettudományi Szakkollégium) kiépített szoros együttműködés, és a Debreceni Egyetemhez kapcsolódó irodalmi önképzőkörökkel (L.É.K., D.E.I.K.) való folyamatos kapcsolattartás is. A Szkholion állandó publikációs lehetőséget ad a színvonalas TDK-dolgozatoknak is, elismerve ezzel a kiemelkedő kutatómunkát végző diákok teljesítményét. Különösen nagy jelentőséggel bír a periodika a bölcsészkar Doktori Iskolájába felvételizőknek, hiszen sok fiatal tudósnak a Szkholion biztosít elsőként megjelenési felületet kutatási eredmények közzé tételével. A folyóiratban való publikáció a szaktudományos élethez való kapcsolódás fontos lépését jelentheti sok pályakezdő számára. A szaktudományos dolgozatok mellett a folyóirat gyakran jelentet meg műfordításokat is, fórumot biztosítva ezzel a kiemelkedő nyelvszakos hallgatók számára. A saját szépirodalmi alkotásokkal jelentkezők tevékenységét, fejlődését a szerkesztők tanácsokkal, javaslatokkal segítik. A Szkholion lapjain közölt nagyobb lélegzetvételű esszék, tanulmányok és kritikák aktuális kiadványokról, fontos kulturális eseményekről (pl. a Csokonai Színház előadásairól, Konferencia előadásokról, kiállításokról) tájékoztatják az olvasókat, Debrecen kulturális rendezvényeinek népszerűsítését célozzák meg, az egyetem és a város, illetve más egyetemek bölcsészei közti kapcsolatot erősítve ezzel. A Szkholion elősegíti a Bölcsészettudományi Kar tanszékei és szakjai közti kommunikációt, továbbá 2009-től céljának tartja az ország bölcsészkarainak hallgatóival való kapcsolatfelvételt is, számukra is lehetőséget adva a lapban való bemutatkozásra.

https://szkholion.unideb.hu/

HUNGARIAN JOURNAL OF ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 

A Hungarian Journal of English and American Studies a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének évi két alkalommal megjelentetett tudományos folyóirata, amely a legjobb magyar és nemzetközi kutatásokat mutatja be az angol és amerikai tanulmányok területén.

https://ojs.lib.unideb.hu/hjeas