Debrecen irodalmi közösségei

SZERVEZETEK ÉS CSOPORTOK

VERSMŰHELY

Debrecenben nagy hagyománya van az irodalmi önképzőköröknek, melyhez a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban tartott Versműhely is szervesen kapcsolódik. A rendezvénysorozat 2017-ben indult Áfra János költő-szerkesztő kezdeményezésére, aki azóta az alkalmak moderátora. 

A lehetőség elsődlegesen azoknak szól, akik szívesen kritikára bocsájtják saját írásaikat, de legalábbis érdeklődnek a friss, még alakulásban lévő szépirodalmi munkák iránt, és visszajelzésekkel, építő tanácsokkal segítenék is a szerzőket a szövegek finomhangolásában. 

Visszatérően szóba kerülnek általánosabb kérdések is, mint amilyen a kortárs irodalmi olvasmányélmények hatása az írásra, az intuíció és a tervezettség kapcsolata, a szerkesztés fontossága, a publikációs lehetőségek és a közlés folyamata, továbbá az is, hogyan lehet eljutni egy kötet kiadásáig. 

A sorozat rendszeres vendégei elsősorban szépírással kísérletező középiskolások és egyetemisták az ország minden részéből. Közülük sokan a kezdetektől visszatérő vendégek, és már rendszeresen publikálnak hazai és határon túli folyóiratokban, vesznek részt felolvasóként eseményeken, és néhányan már a debütáló kötet kiadásán is túl vannak. A Kalligram folyóirat 2020/3. száma egy külön blokkot szentelt a Versműhely tehetséges fiatal szerzőinek, amely egy, a verseket kontextualizáló, értékelő kísérőesszével együtt jelent meg.

https://epa.oszk.hu/03900/03985/00014/pdf/

 

AMERICAN CORNER

Az American Corner Debrecen az Amerikai Nagykövetség, a Debreceni Önkormányzat és a Debreceni Egyetem együttműködésével jött létre 2006-ban. A közösségi hely célja, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek összekötik a helyi közösséget és az egyéneket az amerikai társadalommal, annak értékeivel és kultúrájával. A Corner évente több mint száz különleges programmal várja látogatóit, pl.: angol társalgási klub, készségfejlesztő workshopok, ünnepi összejövetelek (Halloween, Hálaadás), kvíz-és társasjáték-estek, filmklubok, EducationUSA tanulmányi tanácsadás.

 

CÍVISPORTA

Évente 2-3 online kiadványt adnak ki Cívisporta néven, mint bejegyzett internetes sajtótermék. Kis könyvkiadó egyben, bár anyagi lehetőségük szűkös, évi egy könyvet kiadnak. 

Eddig megjelent nyomtatott kiadványaik:

 • Balogh Tamás Zoltán: buszPANORÁMA

A debreceni autóbusz-közlekedés története 1863-2018. (2019)

 • Balogh Tamás Zoltán: TROLImázs

A DEBRECENI TROLIBUSZ-KÖZLEKEDÉS TÖRTÉNETE 1985-2019 (2020)

 • Balogh László: Drágakő a sárban avagy Egy stádiumra a Géniusztól (dokumentum-regény) (2020)
 • Balogh László: Debreceni idegenvezetők kiskátéja avagy utcanevek a belvárosban (2021)
 • Balogh Tamás Zoltán: Úttörővasutak zsebkönyve (2021)
 • Béres Zsuzsa: Fejezetek a Debreceni Egyetem történetéből /Szemelvények a Cívisporta folyóirat első öt évéből/ (2021)
 • Balogh Tamás Zoltán: Lóvasúttal gőzvasúttal Debrecenben (2022)

Céljuk:

 • Az általános helytörténeti hagyományok és értékek megismertetése széles körben,
 • A mai kornak megfelelő népi, képző- és iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása;
 • Elsősorban, de nem kizárólag a debreceni népi és urbánus kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetése, ezen értékek jelentőségének széles körű megismertetése a minőség megőrzése;
 • Az egyesület és más közösségek által szervezett előadásoknak, rendezvényeknek, konferenciáknak helyet adó közösségi tér kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése
 • Nemzetközi, határokon átívelő regionális, interdiszciplináris kapcsolatok kiépítése, erősítése;
 • Közreműködés a térség környezeti, szellemi, művészeti kulturális értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésében;
 • A magyar települések természeti és épített értékeinek feltárása, védelme, a magyar tájhoz, a történelemhez, településszerkezethez illő fejlesztése, illetve a helyi hagyományok, kultúra éltetése, feltámasztása, gyarapítása;
 • Helytörténeti kutatás támogatása, műemlékvédelem, tanulmányok egyedi művek, kiadványok életre hívása, kiadása.

A szervezet képviselői:

Balogh László elnök - Dr. Horváth Péter alelnök - Balogh Tamás Zoltán alelnök

Cím: 4031 Debrecen, Derék utca 102. VIII./67.

Tel.: 20/5585-939

Honlap: https://civisporta.hu

 

LÉK IRODALMI KÖR

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő LÉK Irodalmi Kör több mint 20 éves múltra visszatekintő alkotói fórum- és közösség. 

A havi rendszerességgel megtartott, nyilvánosan látogatható műhelyalkalmak lehetőséget teremtenek az írás iránt érdeklődő jelenlévők számára, hogy egymás szövegeihez hozzászólva, azokat megvitatva, javaslatok téve segítsék egymást írói gyakorlatuk fejlődésében. Mindemellett számos más, olvasmányélményekkel, kortárs irodalommal és annak intézményeivel (folyóirat-kultúra, kritika), pályakezdéssel, publikációval kapcsolatos dilemma szóba kerül az eseményeken. 

A műhelyalkalmak eredményességéről tanúskodik a LÉK részvétele Magyarország számos kulturális nagyrendezvényén (PAD Utcafesztivál, Kexx Fesztivál, Campus Fesztivál), a 2013-ban megjelent LÉK antológia, valamint azok az egykori szorgalmas és elkötelezett műhelylátogatók, akik közül azóta többen is sikeresen szerepelnek a kortárs irodalom szcénában, például Áfra János, Farkas Arnold Levente, Juhász Tibor, Lapis József, Urbán Ákos és mások.

https://www.facebook.com/LekIrodalmiKor

 

DEBRECENI EGYETEMI SZÍNHÁZ (DESZ)

Ernyőszervezet és műhely, mely több zenei és irodalmi csoporttal tart kapcsolatot; valamint jelenleg négy társulat működését biztosítja vagy segíti elő (Színláz Társulat, Alkalmi Társulat, Víg Karma Társulat, Confuse-A-Cat Ltd.).

Küldetés:

 • színház, mint közösségi kulturális tevékenység gyakorlása
 • színházon/drámán keresztüli oktatás
 • színházról/művészetekről/kultúráról való pártatlan, szakmai párbeszéd folytatása

A Debreceni Egyetemi Színház a szorgalmi időszakban folyamatos színházi/kulturális programot kínál az egyetem hallgatóinak/más érdeklődőknek, mely tevékenységbe beletartoznak színházi előadások (helyi produkciók vagy meghívott vendégek, színházi workshopok, dráma- és színházpedagógiai (DIE/TIE) foglalkozások, irodalmi estek, zenei estek, vetítések, illetve bármely olyan kulturális tevékenység, mely szellemi értéket közvetít. Művészeti és művészetelméleti csoportok működését segíti elő helyszín biztosításával, marketingmunkával, sajtóháttér kialakításával, produkciók archiválásával és a produkciókkal kapcsolatos szakmai párbeszéd kialakulásának támogatásával. Együttműködik a Debreceni Egyetem Bán Imre Kultúra Tudományi Szakkollégiummal,  mely tehetséggondozó programjában színháztudományi kérdésekkel is foglalkozik.

https://deszinhaz.hu/

 
DEBRESLAM

A DebreSlam 2014 óta nyújt szórakozási lehetőséget a város irodalomkedvelő közösségének. Hét év alatt mindenféle helyszínen szívesen fogadtak minket, slameltünk már moziban, színházban, galériákban, kocsmákban is. Büszkék vagyunk rá, hogy slammereink az egészséges versenyszellem megléte mellett nem vetélytársként tekintenek egymásra, az estek folyamán igaz és tartós barátságok köttettek. A szókimondó, magas színvonalú szövegelés mellett ez tesz minket a város legszerethetőbb kulturális kisközösségévé. 

 
CITY LEGENDS

Debrecen városa hatalmas legenda- és anekdotakinccsel rendelkezik. Olyan szellemi örökség, amely méltó arra, hogy ezeket átadva az érdeklődőknek, színesebbé, sokrétűbbé, és még szerethetőbbé tegyük városunkat. A legendák hidat képeznek a város múltja és jelene között.

2012-ben indult el a City Legends „missziós tevékenysége” egy művészi képeslapsorozat létrehozásával. 

2014. óta kézműves munkáink is vannak. Kiállításokat és vásárokat rendezünk, hogy zsebben is haza lehessen vinni a legendákat, évszázadok történeteit. 

2017-től alternatív városjárásokat tartunk Debrecenben, 2021-ben pedig megjelent első, közösségi finanszírozású könyvünk.

A kezdeti célok végül így álltak össze egy komplex művészeti projektté, amely különböző területeket (képző-, építő-, valamint a fotóművészet) ölel fel, valamint számos tudományterület (szociológia, történelem-, irodalom- és jogtudomány) eredményeit építi be. 

Ösztönző missziós modellprogramunkról a TEDx Debrecen alkalmán tartottunk előadást. 

Folyamatosan részesei és szervezői vagyunk építő jellegű társadalmi folyamatoknak és programoknak.

Misszió és küldetés jellemzi felfogásunkat, hiszen minden környezeti tényező és szemléletmód alakítható, amelyek által új dolgokat teremthetünk, pozitív változásokat indíthatunk el. 

https://www.city-legends.com/

 
DEBRECENI SZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET

Az amatőr és a hivatásos színjátszás határmezsgyéjén működő együttesünket Pinczés István rendező alapította 1979-ben. Magyar és külföldi egyfelvonásosokat, meséket, verses-zenés összeállításokat adunk elő magyar és japán nyelven. Sikerrel szerepeltünk hazai és nemzetközi fesztiválokon (New York, Detroit, Antwerpen, Vasteras, St. Vith, Martin, Monaco).  Japánban  Tojama megye városaiban négy évtized alatt 8 produkciónkat 16 alkalommal mintegy 50 előadásban mutattuk be.

www.szinjatszostudio.hu

 

STREETS OF DEBRECEN

2017 októberében kezdett fotós projektem keretein belül Debrecent egy 2300 képesre tervezett fotósorozaton szeretném bemutatni, mely során a város összes (jelenleg 1872) utcáján szeretnék legalább egy képet készíteni. A fotósorozatra elsősorban mint művészeti projektként tekintek, ám fotótémáimat tekintve a különböző utcákon igyekszem reprezentatívan megörökíteni a várost: egyaránt fontosnak tartom lefotózni a Debrecen utcáin rejtetten megbújó kis érdekes utcakép részletek mellett Debrecen város polgárait, kiemelkedő esztétikával vagy műemlék jelleggel bíró épületeit, a város élővilágát, valamint riportfotós munkám képeit is beillesztem a projektbe. Fotósorozatomban számos esetben vizuális formában reflektálok az adott utcanévre, illetve a név eredetére, melyben nagy segítség számomra Balogh László utcanévkatasztere. Fontosnak tartom ezen kívül a projekt visszakövethetőségét, mert meggyőződésem, hogy egy hat éves, földrajzilag tökéletesen reprezentatív fotósorozat a városról egyúttal kortörténelmi dokumentum is: ezért minden fotómhoz mellékelem a kép készítésének technikai adatait, a Google Térkép segítségével georeferálom (GPS koordinátákkal látom el), és pontosan keltezem a képet. A képek közösségi oldalakra való feltöltése mellett szánok időt képleírások, történetek megírására: szubjektív személyes kommentárokkal is ellátom őket, esetenként megírom egyes képek keletkezésének történetét, reflektálok valamilyen aktuális eseményre, részletes leírást mellékelek a képen szereplő adott élőlényről, szépirodalmi művekből idézek, leírom a riportfotózás során szerzett reflexióimat, etc. 

A fotósorozat véleményem szerint egy egyedi, mégis a debreceni polgárok számára könnyen befogadható módon népszerűsíti, új oldaláról mutatja be városunkat; legjobb tudomásom szerint egy ekkora volumenű, éveken átívelő, és a projekt felénél már több mint ezer georeferált tételből álló kortárs fényképes archívumot még senki nem csinált Debrecenben.

A projekt elérhetőségei:

https://www.streetsofdebrecen.hu/

https://www.facebook.com/streetsofdebrecen

https://www.instagram.com/streetsofdebrecen