Debrecen és az irodalom

PETŐFI 200

Kerek évfordulót ünnepel a magyar irodalom 2023-ban: 200 éve, 1823. január 1-én látta meg a napvilágot az egyik legismertebb magyar költő, Petőfi Sándor. A bicentenárium évében számos eseménnyel emlékeznek országszerte a költőre, így Debrecenben is, ahol rövid, ám annál mozgalmasabb élete során tucatnyi alkalommal megfordult.

KI VOLT PETŐFI?

A magyar irodalom első rock and roll sztárja, 19. századi influenszer, a reformkor David Bowie-ja. Sok jelzővel illethetnénk a magyar irodalom egyik legnagyobb alakját, Petőfi Sándort, ám életéről, munkásságáról, és a magyar kultúrára gyakorolt hatásáról versein keresztül kapunk csak árnyaltabb képet. Petőfi mozgalmas életet élt: bejárta Magyarországot, dolgozott vándorszínészként, élt nyomorúságos körülmények között, majd ünnepelt költőként, és aktívan részt vett az 1848-49-es magyar forradalom eseményeiben. Sok női szívet meghódított, felesége Szendrey Júlia lett, akiben nőként és intellektuálisan is méltó partnerre talált. Egyetlen gyermekük született, Zoltán. Petőfi fiatalon, mindössze 26 évesen hunyt el, 1849. július 31-én elesett a segesvári csatát követő fejvesztett menekülés közben. Életét áldozta a magyar szabadságért. 

PETŐFI JELENTŐSÉGE A MAGYAR IRODALOMBAN

Petőfi rövid élete alatt közel ezer verset írt, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, az ismertebbeket sok nyelvre lefordították. E világirodalmi rangú és méretű életmű egyik jelentősége, hogy ő volt az első költő, aki olyan témákat honosított meg a magyar költészetben, mint a szabadság, a hazafiság, a szülők iránt szeretet, a hitvesi szenvedély vagy az Alföld dicsérete. Közérthetően, egyszerűen szólt mindenkihez, a nép nyelvét beemelte az irodalomba. Költészetének a közvetlenség, az őszinteség és a természetesség az egyik fő sajátossága, ennek köszönhetően idegen nyelven is könnyen érthetőek versei.

PETŐFI ÉS DEBRECEN

Petőfi tizenkét alkalommal járt Debrecenben. Úti leveleit, verseit olvasva gondolhatnánk, hogy a költő nem kedvelte a várost, hiszen itt tapasztalta meg a nélkülözést és a sikertelenséget, ám Debrecenhez kötik életének jelentős eseményei is: itt érett be személyisége és vált érett költővé, itt volt első közös otthona feleségével és itt vált szülővé.