Események

  • Főoldal
  • Események
  • KONFERENCIÁN EMLÉKEZNEK MEG BORBÉLY SZILÁRD HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRÓL

KONFERENCIÁN EMLÉKEZNEK MEG BORBÉLY SZILÁRD HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRÓL

Borbély Szilárd 60 / 10 konferencia

„miért kelt útra egyszer a szavak szárnyán, noha erre semmi sem ösztönözte őt”

A PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék és a PTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola konferenciája

Helyszín: Pécs, Ifjúság útja 6. – PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Kari Tanácsterem

Időpont: 2024. március 22-23.

Borbély Szilárd (1963–2014) 2023-ban lett volna hatvanéves, idén pedig halálának 10. évfordulójáról emlékezhetünk meg. A dupla évforduló lehetőséget kínál arra, hogy újra elgondolkodjunk sokszínű életművéről, az ezt vizsgáló legfontosabb és kevésbé jellemző interpretációs irányokról, a szerző emlékezetéről, alakuló kultuszáról, illetve helyéről a kortárs irodalomban. A konferencia célja továbbá a Borbély-életműsorozatban megjelent posztumusz kötetek – Kafka fia, Bukolikatájban, Egyre rövidebb szavak (válogatás) – valamint a szerző irodalomtörténészi, publicista munkásságának vizsgálata.

Meghívott előadók: Száz Pál (Comenius Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék), Valastyán Tamás (DE, Filozófia Intézet), Visy Beatrix (HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet)

Részletes program: https://drive.google.com/.../14j8.../view...

Illusztráció: Bechtel Helga: Kafka és a bicikli

A konferencia megvalósulását a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-23-3-II-PTE-2048 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai ösztöndíjprogram támogatja.

További támogató: MTA PAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság - Irodalomelméleti Munkabizottság