Események

SZOBOSZLÓI SZUVENÍR: ADY ÉS KÍVÁNCSI ILLI TALÁLKOZÁSA

Szoboszlói szuvenír - Ady Endre és Kíváncsi Illi találkozása című felolvasószínházi előadás a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár galériájában 2023. március 17-én pénteken 17 órától lesz látható. Az előadás ingyenes!

Varga Ilona hatvan évig őrizte titkát, nyolcvan éves koráig pedig lányságát egy soha be nem teljesed szerelem álomvilágában. Tanúja volt a költő első fellépésének egy irodalmi esten, és belészeretett. Ady 1899-ben utolsó évét töltötte Debrecenben megannyi kétség között. Varga Ilona pedig lelki támasza lett – de csak levélben. Gyöngéd hangú, bensőséges leveleket írtak egymásnak, a fiatal költő időnként verseket is, ám személyes kapcsolat nem jött létre közöttük – a lány Kíváncsi Illi álnéven kívánta megőrizni inkognitóját. Az Ady-kutatók évtizedekig nem tudták megfejteni a rejtélyt, ki lehetett a költő titokzatos szerelme, mígnem az idős hölgy, halála előtt fél évvel át nem adta az irodalmároknak a levelekkel együtt a dedikált könyveket és fotókat. Varga Ilona hűséges maradt Adyhoz, az ő bűvkörében telt egész élete.

Történetükben az Ady-relikviáitól megválni készülő hölgyet látjuk az irodalmárok érkezésének előestéjén. Ilonát kétségek gyötrik, helyesen cselekszik-e, mivel úgy érzi, ha lebontja azt a házi oltárt, amelyet magának épített a lakásban és a szívében, nem marad semmije, további élete üressé és értelmetlenné válik. Az elválás nehéz estéjén jelenik meg Ilonánál Ady „szelleme”, akivel közösen idézik föl ifjúságukat és szerelmüket. Versek és levélrészletek hangzanak el. A megjelenő Ady oly híven és részlet gazdagon idézi föl azt az időszakot, hogy Ilonában semmi kétség nincs a költő személye iránt. De hogy másról is szó lehet, arról az Ilonával együtt élő két lánytestvértől értesülünk. A nővérekben meglévő, más és más természetű kételyek újabb kérdéseket vetnek föl. Csak egy bizonyos, mindannyian tudják, hogy valami rendkívüli történik: varázslat vagy sem, Ady Endre és Kíváncsi Illi végre találkozik ezen a különös estén. És a találkozás a soha el nem múló szerelemről, a költészet teremtő erejéről, az álmok, az égi és földi tünemények mindenhatóságáról szól."

SZEREPLŐK:

ILON – Majoros Petronella
BERTA – Dóróné Balázs Katalin
JOLÁN – Szirákné Turi Andrea
ADY / BANDI – Pál Tamás

Rendező: Bieliczkyné Buzás Éva

A Látó folyóirat 2020-ban az év legjobb drámájának ítélt és Jackovics-díjjal kitüntetett színdarabja.