Debrecen és az irodalom

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: ÓDÁK KÉT KÖNYVBEN

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár számos muzeális értékű Csokonai-kötetet őriz, köztük az 1809-ben kiadott Ódák két könyvben címet viselő gyűjteményes könyvet. A Kulini Nagy Benő által szerkesztett és 1861-ben városunkban kiadott Csokonai album nemcsak a költő életművét összefoglaló mű, de a korszak fontos kordokumentuma is.

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) neve egybefonódott Debrecen városával. A felvilágosodás korának legnagyobb hatású költője a méltán híres Kollégiumban tanult verselni, művészi fejlődését egyszerre határozta meg a világ megismerhetőségének hitén alapuló eszmerendszer gondolatvilága és a rokokó könnyed játékossága. Későbbi hírnevét gondolati költeményei (Az estve, Konstancinápoly) és főként szerelmi költeményei alapozták meg – utóbbiak az ún. Lilla-ciklus részeként az elégia és a dal változatos formakultúráját valósították meg és emelték világirodalmi rangra a magyar nyelvű poézist. Nemcsak virtuóz nyelvművész, de valódi műfaji kísérletező volt, ennek lenyomata a Dorottya című vígeposz és Az özvegy Karnyóné című komédia. Rövid életét szülővárosában fejezte be: néhány évnyi tanítóskodás után hazatért, hogy életművét kiadhassa, de korai halála miatt később vált a magyar irodalom megkerülhetetlen alakjává.