Hírek

DRÁMAPÁLYÁZATOT HIRDET DEBRECEN VÁROSA ÉS A CSOKONAI SZÍNHÁZ

2024. január 23.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fejezete, nemzeti identitásunk alapköve. Ebben a nemes küzdelemben Debrecennek különleges történelmi szerep jutott. Idén ünnepeljük a 175. évfordulóját annak, hogy Debrecen az ország fővárosaként a szabadságharc ügyének élére állt. Az országgyűlés 1849. április 14-én a Debreceni Református Nagytemplomban mondta ki Magyarország függetlenségét, a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását, és ekkor választották kormányzó elnökké Kossuth Lajost. Debrecen 1849 első felében a szabadság őrvárosaként, a haza „szíve és fejeként” írta be magát a magyar történelem nagykönyvébe.

E jeles történelmi évforduló alkalmából – Debrecen városának kezdeményezésére és támogatásával – a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen drámapályázatot hirdet. Az évfordulós pályázat célja, hogy olyan új, egyéni, eredeti, magyar nyelvű művek szülessenek, amelyek bemutatják a „szabadság őrvárosának” történelmi időszakát.

Pályázni lehet minden műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti, magyar nyelvű színpadi művel vagy darabtervvel, amely még nem jelent meg, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon.

Pályázni lehet minden műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti, magyar nyelvű, prózai (vagy zenés) színpadi művel vagy darabtervvel, amely még nem jelent meg nyomtatásban vagy digitális platformon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, és felhasználási jogával – így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó jogával – harmadik személy nem rendelkezik.

A pályázat nyílt, jeligés, egyfordulós. A beérkező műveket egy öt fős szakemberekből álló zsűri értékeli.

A zsűri tagjai:

  • Imre László, irodalomtörténész professor emeritus
  • Németh Ákos, drámaíró, a Drámaíró Kerekasztal elnöke
  • Fazakas Gergely, irodalomtörténész, intézetigazgató, Debreceni Egyetem
  • Szabó K. István, rendező, a Csokonai Nemzeti Színház debrecen művészeti vezetője
  • Gyürky Katalin, irodalomtörténész, dramaturg, műfordító, a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen irodalmi referense

Pályázhat bármely természetes személy, belföldről és a határon túlról, tekintet nélkül állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára. Egy szerző csak egy művel pályázhat. Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálatban részt vesz, a bírálatban részt vevők hozzátartozója, vagy aki a bírálók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban. 

A benyújtásra megjelölt határidőkön túl érkezett pályaművek nem kerülnek elbírálásra.

A pályázó tudomásul veszi, hogy:

− a pályázati kiírás feltételei magára nézve kötelezőek,

− a bírálati eljárás során született döntést el kell fogadnia, az ellen kifogással nem élhet,     

− szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb

igény érvényesítésére nem jogosult,

− a pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag a pályázat

lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

A pályázat benyújtása:

A pályázat leadási határideje: 2024. június 30.

A pályaművet Word vagy PDF formátumban a titkar@csokonaiszinhaz.hu címre kell

megküldeni. A megküldött dokumentum elnevezésében kizárólag a jelige és a mű címe szerepeljen. A pályamű anonimitásának megőrzéséről a pályázat kiírója gondoskodik a zsűrihez történő továbbítás során.

A pályázók értesítést kapnak arról, hogy pályázatuk beérkezett és továbbításra került a bírálók felé.

A műre vonatkozó terjedelmi elvárás: maximum 110.000 leütés (kb. 60 oldal). 

A részletes pályázat a Csokonai Nemzeti Színház honlapján olvasható.