Hírek

KEDV! REMÉNYEK! KONFERENCIA!

2023. november 08.

Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából, a Csokonai 250: Kedv! Remények! Lillák! programsorozat keretében november 8–9-én emlékülést és tudományos konferenciát rendeztek Debrecenben számos intézmény bevonásával

Az első napon a Csokonai-kutatók (Győri János, Szilágyi Márton, Debreczeni Attila, Lakner Lajos, Boldog-Bernád István) tartottak előadásokat a Csokonai-kutatás legújabb eredményeiről, a költőt körüllengő kultusz alakulásáról, Csokonai és Debrecen kapcsolatáról, a költő írásművészetének sokszínűségéről, újabb, még kiaknázatlan kutatási témák felé is terelgetve a résztvevőket, és a nyitó napon mutatták be Borbély Szilárd posztumusz megjelent, „Nyugszol a’ nyárfáknak lengő hívesében” című Csokonairól szóló habilitációs értekezését is, melyről korábban itt írtunk. 

A képzőművészet és a zene is átjárta az ünnepi alkalmat, a tanácskozásnak helyszínt adó Debreceni Református Kollégium Dísztermében ugyanis két Csokonai-alkotást is kiállítottak, Félegyházi László szénrajzát és egy ismeretlen diáktól származó festményt a költőről. Ugyanitt Csörsz Rumen István historikus zenész egy szál gitárral Csokonai-dalokat adott elő és a Kollégiumi Kántus éneke is felcsendült. 

A konferenciát megnyitó Fazakas Gergely Tamás úgy fogalmazott, a Csokonai-életmű kutatások sokszínűsége azt mutatja, még közöttünk él Csokonai, nem csak a Református Kollégium falai között és Debrecenben, de az egész országban, az egész Kárpát-medencében.

Csokonai műveinek maradéktalan online és print kiadása évtizedes távlatokra nyílik vissza, amelyben a Debreceni Egyetem és a pesti szakmai műhelyek is részt vesznek - mutatott rá. Ugyanakkor eltökélt céljuk, hogy a diákok is felé nyissanak, a Debreceni Egyetem Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport vezetője, Debreczeni Attila hirdetett egy olyan szemináriumot, amelyen Csokonairól tanulhatnak a diákok. Hat debreceni középiskolából látogatják a tanulók ezeket az előadásokat, amelybe az egyetemi hallgatók mentorként vesznek részt. A diákok tudásukról a konferencia második napján adnak számot - hívta fel a figyelmet Fazakas Gergely. 

Fekete Károly tiszántúli püspök köszöntő beszédében kiemelte, Csokonai kollégiumi fegyelmi ügyei a 250. születésnapon is megkerülhetetlen téma, ehhez hozzátartozik ugyanakkor az akkori püspök Hunyadi Ferenc viszonyulása, magatartása is.

Csokonai pere azért húzódott el, mert a püspök az ítélet megváltoztatását szorgalmazta. Hunyadi Ferenc korán felismerte Csokonai rendkívüli tehetségét, jó viszonyát a püspökkel jelzi, hogy öt éneket is írt hozzá - emelte ki Fekete Károly. 

Puskás István kultúráért felelős alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a debrecenieknek kivételes szerencséjük van, hiszen az identitásuk megformálásakor, az ehhez kapcsolódó kérdések megválaszolásában egy sor debreceni polgár lehet segítségükre, akik írásművészetükben rendre artikulálták debreceniségüket, a városhoz való viszonyukat. 

“Ilyen Csokonai Vitéz Mihály, Szabó Magda, Térey János vagy Borbély Szilárd is, még akkor is, ha nagyon jól tudjuk tőlük, hogy ez egyáltalán nem egy könnyű viszonyt jelent. A város iránt érzett szeretetünk azonban mindig segít abban, hogy a nehéz helyzeteken túljussunk” - fogalmazott az alpolgármester. 

Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora kutatásairól számolt be. Mint mondta, a Sárospataki Református Kollégiumban a Csokonai-korabeli diákélet festményeit kutatva, számos a költőhöz kapcsolódó vonatkozásra bukkant rá. 

A konferencia második napjának részletes programját itt találjátok.

A Csokonai 250: Kedv! Remények! Lillák programsorozat részleteiről pedig itt tájékozódhattok. 

Fotók: Miskolczi János