Hírek

MEGJELENT AZ ALFÖLD MÁRCIUSI SZÁMA

2023. március 08.

A márciusi Alföld középpontjában a 2022-es Debreceni Irodalmi Napok és a lektűr kérdésköre áll: közreadjuk Milbacher Róbert és Keserű József tanulmányait, valamint annak a kerekasztal-beszélgetésnek a szövegét, amelyben a két előadó Hansági Ágnessel kiegészülve, Fodor Péter moderálásával tárgyalta újra a lektűr jelenségét. A tavalyi DIN keretében egy másik panelben a friss Alföld-díjas szerzőinkkel, Ladik Katalinnal, Ureczky Eszterrel és Mezei Gáborral Herczeg Ákos beszélgetett.

Szépirodalmi anyagaink között Miklya Zsolttól, Farkas Arnold Leventétől, Bánfalvi Samutól, Szeles Judittól, Sebők Györgytől, Farkas Gábortól, Demény Pétertől, Petőcz Andrástól, Takács Nándortól és Székely Szabolcstól verset, Karácsonyi Zsolttól, Paulon Viktóriától, Rékai Anettől, Vörös Istvántól és Beck Tamástól prózát olvashatnak.

Kilátó rovatunkban a Hymnus keletkezésének bicentenáriuma alkalmából S. Varga Pál értekezik a nemzeti múlt szakralizálásának kérdéseiről, Acsai Roland pedig a modern magyar költészet egyik előfutáráról, Kiss Józsefről ír.

A Szemle rovatunkban Kulcsár Szabó Zoltán Jonathan Culler irodalomelméleti bevezetőjét veszi górcső alá (szerk. Füzi Péter-Pikó András Gáspár); Bodrogi Ferenc Máté és Lovas Anett Csilla írásai Fenyő D. György irodalomtanítás-módszertani kötetét vizsgálják; Fenyő D. György a Móra Kiadó versválogatását (Miért vagyok gyerek? Vagány versek iskolásoknak, vál. Szekeres Nikoletta, illusztrátor Klement Csaba), Veréb Árnika Balogh Gergő Olvasásgyakorlatok, Szamkó Eszter pedig Adamik Tamás Az érett, nagy középkor című tanulmánykötetét recenzeálja.

 A lapszám illusztrációit Egyre Márki grafikái adják.

Forrás: alfoldonline.hu