A Könyv barátai hálózat

DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A könyvek, az olvasás megszerettetése iskolánkban tantárgyakon átívelő feladat, a tanévek során megrendezésre kerülő események gyakori célkitűzése.  Természetesen a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása során valósulhat ez meg leghatékonyabban, a Dózsában a hagyományos formákon túl számos újszerű olvasásfejlesztési módszerrel élnek a pedagógusok: az osztályok közösen dolgoznak fel olvasmányokat, osztálytermi színházi előadásokat hívnak az iskolába, melyek megtekintését megelőzi a művek megismertetése, az irodalomórákon dramatizálják a megismert műveket, lapbook-ot készítenek. Nagy hagyományai vannak mind az iskolai versenyeknek, mind annak, hogy más szervezetek versenyein szerepelnek jól a dózsás gyerekek: mese-, vers- és prózamondó versenyeken, dózsás hagyomány a „Macskaköröm” idézetmondó verseny. Ebben a tanévben sikerrel vettünk részt a debreceni Ady Gimnázium „Olvass Többet!” versenyén: 3. és 8. helyezést értek el legeredményesebb tanulóink a nemzetközi megmérettetésen. Hagyományos ötödikes avatónk is egy híres magyar gyerekkönyv, A Pál utcai fiúk világát idézi minden októberben az évfolyam két osztályának nemes versengésével. A magyar népmese napja vagy A magyar költészet napi megemlékezés nélkül sem múlhat el tanév, egész napos mese- vagy versmondással is emlékezetessé tettük már ezt a napot, idén egy modern forma, a fleshmob hívta fel a gyerekek figyelmét legszebb verseinkre. Ez év februárjában megszerveztük a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által kezdeményezett Nemes Nagy Ágnes Felolvasómaratont, 180 tanulónk és pedagógusunk olvasott fel a költőnő műveiből.

Író-olvasó találkozón is részt vehettek már tanulóink (pl. Bosnyák Veronika írónővel, illetve meghallgathatták Berecz András előadását). Időnként más helyszínekre visszük őket tanórán kívüli programokkal, hogy ezáltal is vonzóvá tegyük számukra az irodalom világát: az alkotók életútját felidéző tematikus sétákon veszünk részt, kirándulásokon, nyári táborozásokon mindig meglátogatjuk az irodalmi emlékhelyeket. A könyvtárhasználati ismeretekkel az iskolai könyvtárban kezdik az ismerkedést, felsős éveikre többször is ellátogatnak a Méliusz Juhász Péter Könyvtárba, foglalkozásokon vesznek részt, pályaorientációs napunknak is egyik helyszíne, ahol a legmodernebb könyvtári rendszerekről szerezhetnek információkat. 

Az olvasásnépszerűsítés kézenfekvő helyszíne iskolánkban is a könyvtár. Egy barátságos hely, közösségi tér, ahol a hagyományos könyvkölcsönzésen és helyben használaton túl a gyerekek társasjátékokkal, számítógépekkel játszhatnak, rajzolhatnak, beszélgethetnek. Fontosnak tartjuk, hogy megismerhessék a kortárs gyermekirodalmat, ehhez iskolai alapítványunk támogatásával a 2021/2022-es tanévben is új olvasnivalókkal bővült a könyvtár. Kiemelten fontos lehet ebben az esetben a kortársak ajánlása, a közös olvasgatás, az olvasottak megbeszélése, az ajánlás, amelytől az eredményes tanuláshoz elengedhetetlen szövegértésük javulását várjuk. Hasonló céllal sikeresen pályáztunk a Liget Műhely kiadványpályázatára, így nívós irodalmi gyermekfolyóiratokkal gazdagodott állományunk (Szitakötő folyóirat). Iskolai könyvtárunk lehetőségeit minden téren bővítjük, egyrészt az online elérhetőségekkel, másrészt intézményi kapcsolatokkal. Az olvasásnépszerűsítésben sok segítséget jelentenek a szakmai szervezetek: a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a HUNRA Magyar Olvasástársaság. Nagy sikert aratott a gyerekek körében a nemzetközi könyvjelzőcsere program (könyvjelzők készítése és cseréje – Ausztrália, Oroszország, Litvánia és Portugália voltak a partnereink). 

Az iskolai könyvtár a helyszíne az információs műveltség tanításának, igyekszünk minél több tantárgy ismeretanyagának átadásánál élni vele: fontos, hogy a gyerekek megtalálják a számukra fontos információkat, tudjanak a források között kritikusan választani, majd használják fel etikus módon azokat.

Szívesen részt veszünk dekorációs, kreativitást fejlesztő programokban is: könyvtárak karácsonyi dekorációs pályázatán, könyvtári ronda pulcsi napon, olyan könyves, könyvtári játékokban, amelyek a könyvtárakat vonzó hellyé, az olvasást vonzó tevékenységgé teszik.

A Könyv barátai hálózathoz való csatlakozásunktól azt reméljük, hogy olvasásnépszerűsítő tevékenységünket még hatékonyabban végezhetjük a későbbiekben és kibővülhetnek az eddig is fontosnak tartott intézményi kapcsolataink.