A Könyv barátai hálózat

DÉRI MÚZEUM

Az 1902-ben helytörténeti múzeumként alapított intézmény egyszerre őrzi Debrecen, Hajdú-Bihar megye és az egyetemes művelődéstörténet kulturális emlékeit. Déri Frigyes 1920-ban adományozta rendkívül jelentős gyűjteményét múzeumunknak, amit az elmúlt évtizedekben számos más, jelentős adomány is gazdagított. Ennek következtében a Déri Múzeum az ország egyik legösszetettebb, történetileg és földrajzilag a föld legtávolabbi pontjait összekötő gyűjteményével rendelkezik. Ez az összetettség határozza meg a múzeum gyűjteményi stratégiáját. A gyűjtés során törekszünk a gyűjtemények minél teljesebbé tételére, a muzeológiai ágak közötti kiegyensúlyozottságra és összhangra.

A Déri Múzeum a helyi közösségi emlékezet legfontosabb és legkiemelkedőbb helye. Egyik legfontosabb feladata, hogy átgondoltan gyűjtse, megőrizze, feldolgozza és bemutassa a gazdag helytörténeti múlt emlékeit. Kiemelt célnak tekintjük az olvasáskultúra fejlesztését is. E törekvésünk fő területe kiadói tevékenységünk. A Déri Múzeum a város egyik, ha nem a legjelentősebb könyvkiadója. Könyveink mind tartalmilag, mind grafikailag magas színvonalat képviselnek a kiadványok sorában. Múzeumpedagógiai foglalkozásainkon az olvasás népszerűsítése is célunk, s noha tisztában vagyunk vele, hogy korunk meghatározó információhordozója a kép, kiállításainkon mégis fontos szerepet kapnak a szövegek. Évek óta örömmel adunk otthont nekik, s vállalunk aktív szerepet általános és középiskolások szavalóversenyeiben is, bízva abban, hogy az irodalom, a könyvek megszerettetéséért ezzel is tehetünk. Kiállításait és szakmai programjait a helyi igények figyelembe vételével alakítja ki. A múzeum gyűjteményei olyan tudástárak, melyekből bőven meríthetnek az oktatás és a tudomány képviselői. Nemcsak tudományos, hanem közművelődési intézmény is, gyarapítja és közvetíti a tudást. Részt vállal térségünk széles körű oktatási tevékenységében az óvodától a különféle egyetemi képzésekig.

Kiállításainkkal egyszerre kívánunk ismereteket és élményt nyújtani. Célunk a látogatói magatartás aktivizálása, az összefüggések fölismerésének elősegítése, a kulturális javak befogadása iránti igény növelése. A Déri Múzeum Debrecen, a megye és a régió kiemelt turisztikai célpontja. Kiállításainkat, kiadványainkat és rendezvényeinket ennek tudatában is tervezzük. Emellett múzeumunk fontos hivatása, hogy ablakot nyisson a világra, vagyis lehetővé tegye az időben és földrajzilag távoli kultúrák megismerését is.