A Könyv barátai hálózat

DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA

A DRK Dóczy Gimnáziumának magyartanáraként 2010 ősze óta Ka-Va-L-Ká-D olvasókör néven tehetséggondozó programot vezetek az iskola diákjainak. 2013 májusában megszerveztem a junior tagozatot a 7. évfolyamosoknak. A 2021 /22-es tanévtől három tagozaton kerülnek megrendezésre az alkalmak. Az olvasmánylistákat a diákok érdeklődése alapján állítjuk össze, és általában a nyár második felében a honlapra is kikerülnek. (Olvasókör Archívum - Dóczy Gimnázium (drk.hu) A beiskolázás novemberi nyílt napi alkalmain az önképzőkör mindig bemutatkozik. A pandémiában 2020 őszén videót készítettünk, mivel
személyes találkozás nem valósulhatott meg. (Ennek elérhetősége: Ka-Va-L-Ká-D - Közös
szenvedélyünk az olvasás! - Dóczy Gimnázium (drk.hu) Az olvasókör történetét 2017-ben megírtam, amikor Egy tehetségpont születése címmel nyújtottam be szakdolgozatomat a Debreceni Egyetemen tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szakirányban pedagógus-szakvizsga keretén belül.

Iskolánk Akkreditált kiváló Tehetségpont. A MATEHETSZ-nél kétszer volt győztes pályázatunk. 2017-ben a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek támogatása” (OPER szám 12388) programhoz kapcsolódhattunk, míg 2021 tavaszán az olvasókör négy diákja a Tehetségek Magyarországa (EFOP 3.2.1-15-2016-00001) projekt keretében a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által a médiaszakkörben résztvevő fiataloknak meghirdetett „Tehetségek Magyarországa ösztöndíj”-ban részesült. 2020 tavaszán a Magyar Néprajzi Társaság IX. Tradíció pályázatán – amit „Így olvasunk mi” címmel hirdettek meg – gyűjtőként vállaltuk a megmérettetést. A szakmai zsűri értékelése alapján „nagyon jó” minősítést értünk el, aminek kihirdetésére 2021 júliusában
került sor. 

2008 őszén átvettem Földiné Kövendi Magdolna tanárnőtől a Szabó Magda irodalmi-történelmi verseny szervezését. Iskolánk leghíresebb tanítványának és egykori tanárának a halála után a vetélkedő nevét emlékversenyre változtattuk. Minden évben a debreceni középiskolák háromfős csapatának hirdetjük meg ezt az alkalmat. (Sajnos, az elmúlt évek során egyre kevesebb iskola képviselteti magát.) Ennek a versenynek a szervezési feladatait én látom el, a vetélkedő feladatai önálló tevékenységként, szellemi tulajdonként születnek meg. Intézményünkben a 7-8. évfolyamnak szervezem 2012 óta a Szabó Magda vetélkedőt. A reformáció 500. évében 2017-ben a debreceni református általános iskolák csapatai is meghívást kaptak erre a rendezvényre 2019-ig. 2020 óta (a pandémia következményeként) átmenetileg felfüggesztettem ennek a megvalósítását. 2015-től pedig saját intézményünkben az Irodalomszeretők vetélkedőjét indítottam útjára a 9. és 10. évfolyamnak olvasást népszerűsítő programként. Az idén kolléganőnk, Magyarné Balázs Erika emlékére (2020 júniusában hunyt el.) került megrendezésre. Márai Sándor Eszter hagyatéka című kisregénye szerepelt a kiírásban. (Ezekről a versenyekről Szabó Magda száz éve című kötetben írásom jelent meg: Mondják el a születésnapon címmel. Ez a kiadvány az író születésének centenáriumához kapcsolódva 2017-ben azonos címmel Pécsen szervezett konferencia írásos anyaga.) Az RPI (Református Pedagógiai Intézet) szervezésében a református tananyagfejlesztő konferencián Miskolcon 2018-ban Abigél korsójából címmel szintén ebben a tárgykörben tartottam előadást.

Porkoláb Gyöngyi szerkesztésében megjelent Szabó Magda naptárkönyv (2022) írásai közül az enyém stílusosan Abigél névnapjának a hetében olvasható. 2021 novemberében A DRHE Felnőttképzési Központjában Szabó Magda műveinek olvasottsága az író alma materében címmel interjúkra épülő, azaz kutatáson alapuló szakdolgozatot nyújtottam be, amelynek fő vizsgálódása az volt, hogy az emlékversenyek hatnak-e az olvasási kedvre, és a közösségben az elit olvasóknál kimutatható-e az intrinzik motiváció Szabó Magda műveivel kapcsolatban. Kutatási kérdéseim a következők voltak:

1. Része lehet-e a hagyományőrzésnek az olvasás egy intézményben, ha neves szerző az iskola leghíresebb tanítványa?

2. Van-e kimutatható összefüggés a dóczys identitásban Szabó Magda regényeinek befogadói szintre emelésében?

Szeretném kezdeményezni a Ka-Va-L-Ká-D olvasókör felvételét – annak vezetőjeként – a Könyv barátai hálózatba, hiszen a DRK Dóczy Gimnáziumának magyartanáraként és a humán munkaközösség-vezetőjeként, valamint a Szabó Magda és Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány kuratórium titkáraként is képes lennék az eddigi tevékenységeimet folytatva és fejlesztve hasznos tagjává válni ennek a szervezetnek. Remélem, hogy a leírtak meggyőzi a bírálókat arról, hogy elhivatott vagyok az olvasás népszerűsítésének kérdésben, és magam is minden alkalmat megragadok, hogy lehetőségeimhez mérten példaként szolgáljak olvasó magyartanárként, aki a „lappangó kánont” is elfogadja a diákjai interperszonális és intraperszonális tehetségterületinek a fejlesztésének az eszközeként. Tudásom, kreativitásom ennek az ügynek a szolgálatába állítom, és a tanórán kívüli tevékenységek jelentős programjait szolgáltatom a humán munkaközösségben.

Perla Erzsébet