A Könyv barátai hálózat

DEBRECENI SZC PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUM

Borges azt mondja, hogy „az ember különféle szerszámai között kétségkívül a könyv a legbámulatraméltóbb. A többi mind testének a meghosszabbítása. A mikroszkóp, a távcső a látásé, a telefon a hangé, aztán itt van az eke és a kard, ami az emberi kar meghosszabbítása. Ám a könyv egészen más: a könyv az emlékezet és a képzelet meghosszabbítása.” (Borges, 1999. 59.)

 Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum az építőipar, épületgépészet, faipar területére képez diákokat. A végzést követően tanulóink középvezetőként helyezkednek el építőipari cégeknél és sokan folytatják tovább műszaki egyetemen a tanulmányaikat. Iskolánk fontosnak tartja, hogy a szakma megismertetése mellett művelt, olvasott, tájékozott diákokat neveljen. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egykori diákunk Végh József, aki építészként dolgozik, de hobbiból verseket ír és ezt egy kötetben meg is jelentette. Hajdani diákjaink közül megemlítem Nógrádi Gábort, aki országosan is elismert író és Poór Edit költőnőt, akik nem a tanult szakmájukban lettek sikeresek.

Az iskola könyvtár pedagógiai programjában az olvasás megszerettetése kiemelt feladatként szerepel. A kötelező és ajánlott olvasmányokon kívül a klasszikus irodalom műveit is igyekszünk megismertetni tanulóinkkal. A könyvtári gyűjteményt úgy alakítjuk, hogy a diákok számára elérhetőek legyenek a korosztály érdeklődését felkeltő egyéb írásművek is, beleértve a kortárs szépirodalmi műveket és a bestsellereket.

Törekszünk arra,  hogy a könyvtári programok, rendezvények megvalósítása során az olvasni kevésbé vagy egyáltalán nem szerető tanulókat is megnyerjük az olvasásnak. A Magyar Kultúra Napján műveltségi vetélkedőt rendezünk, a Költészet Napja alkalmából pedig megzenésített verseket hallgathatnak a diákok.

Az Ady Endre Gimnázium által szervezett Olvass többet! határtalanul magyarul nemzetközi irodalmi  versenyen 2013 óta rendszeresen részt vesznek eredményesen diákjaink. Ebben a tanévben az őszi fordulóban voltak jobb eredményeink, a 16 versenyzőnk közül a legjobbak:  Zsupos Fanni (10.C) 7. helyezést, Prepuk Inez (10.A)  9. helyezést, Lantos Antal (11.B) 14.helyezést értek el.

Mivel a nálunk oktatott építész szakmához elengedhetetlen a rajz szeretete, a Képzeld el! illusztrációs pályázaton is több diákunk szokott indulni. Vannak olyan tanulók, akik a rajzverseny kedvéért olvassák el az ajánlott olvasmányokat.

Rendszeresen részt vesznek tanítványaink szavalóversenyeken és a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen is, a versek megszerettetését, értő tolmácsolását is fontosnak tartjuk.

A nyelvi előkészítős osztályokban angol és német nyelvű könyveket, folyóiratokat olvashatnak diákjaink.

Szeretnénk mi is tenni azért, hogy minél több diákunk szeresse meg az olvasást, minél többen legyenek a könyv barátai. Vekerdy Tamás szavaival élve: „Az olvasás segít élni, életben maradni, növeli az empátiát, a másik ember és a világ megértését.”